Description: download

تقویم آموزشی نیمسال اول دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر - سال تحصیلی 98-1397

 

کاربر

از

تا

ثبت نام و انتخاب واحد

ورودی 94 و ما قبل

دوشنبه 97/06/19

ورودی 95

سه شنبه 97/06/20

ورودی 96

چهار شنبه 97/06/21

ثبت نام اینترنتی

جدیدالورودها

بعد از اعلام نتایج از سازمان سنجش

تحویل مدارک

جدیدالورودها

یکشنبه 97/07/01

سه شنبه 97/07/03

حذف و اضافه

ورودی 94 و ما قبل

دوشنبه 97/07/02

ورودی 95 و 96

سه شنبه 97/07/03

کلیه دانشجویان

چهار شنبه 97/07/04

تشکیل کلاسها

کلیه دانشجویان

یکشنبه 97/06/25

پنج شنبه 97/10/13

تقاضای انتقالی و میهمانی

کلیه دانشجویان

سه شنبه 97/9/20

چهارشنبه 97/10/05

مهلت حذف تکدرس

کلیه دانشجویان

 

شنبه 97/10/08

ارزشیابی اساتید

کلیه دانشجویان

دوشنبه 97/09/19

چهارشنبه 97/09/28

امتحانات پایان ترم***

کلیه دانشجویان

شنبه 97/10/15

دوشنبه 97/11/01

ثبت نمرات در سیستم سما

کلیه اساتید

شنبه 97/10/15

چهارشنبه 97/11/03

اعتراض دانشجو به نمره

کلیه دانشجویان

زمان ثبت نمره توسط استاد

چهارشنبه 97/11/03

تجدید نظر و ثبت نهایی نمرات

کلیه اساتید

 

شنبه 97/11/06

آخرین مهلت دفاع از پایان نامه

 

 

دوشنبه 97/11/15

* قابل توجه کلیه دانشجویان: عدم انتخاب واحد طبق برنامه زمانبندی، به منزله قطع ارتباط آنها با دانشگاه بوده و بر اساس آیین نامه آموزشی، انصراف تلقی می­گردد.

** روزهای دوشنبه 97/10/17 و دو شنبه 97/10/24 در بازه امتحانات مختص امتحانات دروس عمومی و معارف اسلامی می باشد.

 

مدیریت آموزش و برنامه ریزی دانشگاه